Leveransvillkor

Här nedan finner du våra leveransvillkor. Villkoren finns också för nedladdning som PDF

Sikab tillämpar nedanstående leveransbestämmelser såvida inget annat avtalats. Dessa villkor gäller från 2018-10-22

 

 1. GILTIGHET

Offerten gäller i 30 dagar. Erbjudet pris gäller för odelad order. Leveranstid gäller med förbehåll för eventuell mellanförsäljning, force majeure och andra händelser utanför Sikabs kontroll.

 

 1. BESTÄLLNINGSERKÄNNANDE

Beställningserkännande innebär att lämnad offert accepteras i sin helhet om inget annat överenskommits före erkännandet.

 

 1. PRIS

25 % moms tillkommer på alla priser.

 

 1. PRISFÖRÄNDRINGAR

Avtalat pris kan ändras på grund av kostnadsförändringar som Sikab inte kan styra, t.ex. valutakursförändring, skatter, tullavgifter, höjda transportkostnader, lagändringar m.m.

 

 1. KVANTITET

Sikab äger rätt till över- eller underleverans med 10 % av beställt antal.

 

 1. PRODUKTINFORMATION

Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet etc. i kataloger, prospekt, på hemsidan m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån offerten uttryckligen hänvisar till dem.

 

 1. BETALNING

Betalning ska vara Sikab tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning är köparen skyldig att betala dröjsmålsränta med räntesats motsvarande av Riksbanken vid varje tillfälle gällande diskonto plus 9 (nio) procent.

 

 1. FRAKTVILLKOR

Fritt Sikabs lokaler i Kristinehamn, om inte annat avtalats.

 

 1. REKLAMATION / RETUR

Reklamation ska göras inom åtta (8) dagar från mottagen leverans. Köparen ska alltid kontakta Sikab för godkännande av retur. Villkor för eventuell återbetalning görs upp i samband med reklamationen.

 

 1. TVIST

Tvister ska avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

 

TILLÄGG TILL ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER – TEJPKONVERTERING

 

 • TEKNISKA DATA

Tekniska uppgifter bör betraktas som riktvärden om inget annat överenskommits.

Fullständiga tekniska data lämnas på begäran.

 

 • LAGRING AV TEJP

Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpen kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal med luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca +18–23°C.

Då Sikab inte känner till under vilka förhållanden tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpernas kvalitet när den levereras från oss.