Planstansning

 
 

Planstansning lämpar sig väl där volymerna är något mindre. Tekniken består i att använda ett stållinje-verktyg som vertikalt går upp och ner medans nytt material matas fram. Verktygskostnaden är betydligt mindre än vid exempelvis roteringsstansning.

Planstansning lämpar sig även för material som är något tjockare.